racing-club.net

Author Topic: หลักการทำงานของเฟืองท้าย  (Read 6648 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ToppyRacingClub

  • Authentic Drifter
  • *****
  • Posts: 1382
เฟืองท้าย Differential Gear หรือ Final Gear คือ ชุดอุปกรณ์ส่งต่อแรงหมุนจากเพลาขับของเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้งสองข้างเพื่อขับเคลื่อน และ เฟืองท้ายจะมีอัตราส่วนการทดรอบที่กำหนดตายตัว

นี่เป็น VDO ที่อธิบายหลักการทำงานของเฟืองท้ายอย่างละเอียดครับ หลักการจำง่ายๆ ขณะขับขี่ ล้อจะหมุนไปพร้อมๆกันทั้งสองด้าน และ ขณะกำลังเลี้ยว ล้อที่อยู่วงใน จะหมุนน้อยกว่า ล้อที่อยู่วงนอก เสมอ

http://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc

เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป (Limited Slip Differential Gear หรือ LSD)
เป็นเฟืองท้ายที่เพิ่มอุปกรณ์ ครัทช์, สปริง หรือ อาศัยแรงหน่วงจากการทดเฟืองแล้วแต่ว่าจะออกแบบมาใส่เข้าไปข้างใน เพื่อล็อคเพลาทั้ง 2 ข้าง ให้หมุนไปด้วยความเร็วรอบที่พร้อมๆกันทั้งสองข้าง ทั้งทางตรง และ ขณะกำลังเลี้ยว ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีเช่น รถตกหล่ม เฟืองท้ายแบบธรรมดา ล้อจะหมุนไม่เท่ากัน หรือ ข้างใดข้างหนึ่งที่มีแรงฉุดเพียงพอจะไม่หมุน แต่ถ้าเป็นเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป คลัทช์ที่อยู่ในเฟืองท้าย จะทำการล็อคเพลาทั้งสองข้างให้หมุนพร้อมๆกัน จึงทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนฉุดรถที่ตกหล่มให้ขึ้นมาได้ (รถดริฟท์จำเป็นต้องใช้ครับ เพื่อให้ล้อขับเคลื่อนทั้งสองข้างไม่สูญเสียแรงขณะเข้าโค้ง และ จะมีประโยชน์มาก ตอนเข้าโค้ง และ ออกจากโค้ง ครับ)

การจับของ LSD จะไม่พูดเป็น % อย่างที่คนส่วนใหญ่พูดกัน
การจับของ LSD ที่ใช้พูดกันอย่างถูกต้อง โดยมีหลักฐานอ้างอิง ต้องพูดเป็น Way ครับ
    1 Way คลัทช์จับเต็ม ตอนเหยียบคันเร่ง และ ไม่จับเลยตอนถอนคันเร่ง
    1.5 Way คลัทช์จับเต็ม ตอนเหยียบคันเร่ง และ จับครึ่งหนึงตอนถอนคันเร่ง
    2 Way คลัทช์จับเต็ม ตอนเหยียบคันเร่ง และ ตอนถอนคันเร่ง ตลอดเวลา

เฟืองท้ายแบบ Spool
เป็นระบบที่เชื่อมล็อคเพลาทั้ง 2 ข้างติดกันเลย เหมือนเฟืองท้ายรถสามล้อนะครับ

รถขับเคลื่อนล้อหน้า ก็มีเฟืองท้าย แต่จะอยู่ที่ด้านล้อหน้า และ เรียกว่าเฟืองท้ายเหมือนกัน ^ ^;