ระยะทางจาก กรุงเทพฯ - จังหวัดต่างๆ

(1/1)

O'Pern:

ระยะทางจากกรุงเทพ ถึง แต่ละจังหวัด


กรุงเทพ-กระบี่ 814 กม.
กรุงเทพ-กาญจนบุรี 128 กม.
กรุงเทพ-กาฬสินธุ์ 519 กม.
กรุงเทพ-กำเเพงเพชร 358 กม.
กรุงเทพ-ขอนเเก่น 449 กม.
กรุงเทพ-จันทรบุรี 245 กม.
กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา 82 กม.
กรุงเทพ-ชลบุรี 81 กม.
กรุงเทพ-ชัยนาท 194 กม.
กรุงเทพ-ชัยภูมิ 342 กม.
กรุงเทพ-ชุมพร 463 กม.
กรุงเทพ-เชียงราย 785 กม.
กรุงเทพ-เชียงใหม่ 696 กม.
กรุงเทพ-ตรัง 828 กม.
กรุงเทพ-ตราด 315 กม.
กรุงเทพ-ตาก 426 กม.
กรุงเทพ-นครนายก 107 กม.
กรุงเทพ-นครปฐม 56 กม.
กรุงเทพ-นครพนม 740 กม.
กรุงเทพ-นครราชสีมา 259 กม.
กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช 780 กม.
กรุงเทพ-นครสวรรค์ 240 กม.
กรุงเทพ-นนทบุรี 20 กม.
กรุงเทพ-นราธิวาส 1149 กม.
กรุงเทพ-น่าน 668 กม.
กรุงเทพ-บุรีรัมย์ 383 กม.
กรุงเทพ-ปทุมธานี 46 กม.
กรุงเทพ-ประจวบ 281 กม.
กรุงเทพ-ปราจีน 136 กม.
กรุงเทพ-ปัตตานี 1055 กม.
กรุงเทพ-พะเยา 691 กม.
กรุงเทพ-พังงา 788 กม.
กรุงเทพ-พัทลุง 840 กม.
กรุงเทพ-พิจิตร 344 กม.
กรุงเทพ-พิษณุโลก 377 กม.
กรุงเทพ-เพชรบุรี 123 กม.
กรุงเทพ-เพชรบูรณ์ 346 กม.
กรุงเทพ-เเพร่ 551 กม.
กรุงเทพ-ภูเก็ต 862 กม.
กรุงเทพ-มหาสารคาม 475 กม.
กรุงเทพ-มุกดาหาร 642 กม.
กรุงเทพ-เเม่ฮ่องสอน 924 กม.
กรุงเทพ-ยโสธร 531 กม.
กรุงเทพ-ยะลา 1084 กม.
กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด 512 กม.
กรุงเทพ-ระนอง 568 กม.
กรุงเทพ-ระยอง 179 กม.
กรุงเทพ-ราชบุรี 100 กม.
กรุงเทพ-ลพบุรี 153 กม.
กรุงเทพ-ลำปาง 599 กม.
กรุงเทพ-ลำพูน 670 กม.
กรุงเทพ-เลย 520 กม.
กรุงเทพ-ศรีสะเกษ 531 กม.
กรุงเทพ-สกลนคร 647 กม.
กรุงเทพ-สงขลา 950 กม.
กรุงเทพ-สตูล 973 กม.
กรุงเทพ-สมุทรปราการ 29 กม.
กรุงเทพ-สมุทรสงคราม 72 กม.
กรุงเทพ-สมุทรสาคร 36 กม.
กรุงเทพ-สระเก้ว 237 กม.
กรุงเทพ-สระบุรี 107 กม.
กรุงเทพ-สิงห์บุรี 142 กม.
กรุงเทพ-สุโขทัย 427 กม.
กรุงเทพ-สุพรรณ 100 กม.
กรุงเทพ-สุราฎ 644 กม.
กรุงเทพ-สุรินทร์ 426 กม.
กรุงเทพ-หนองคาย 615 กม.
กรุงเทพ-หนองบังลำภู 577 กม.
กรุงเทพ-อยุธยา 76 กม.
กรุงเทพ-อ่างทอง 105 กม.
กรุงเทพ-อำนาจเจริญ 585 กม.
กรุงเทพ-อุดร 564 กม.
กรุงเทพ-อุตรดิตถ์ 491 กม.
กรุงเทพ-อุทัย 219 กม.
กรุงเทพ-อุบล 592 กม.

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ